کلید RCCB(محافظ جان) 40 آمپر اشنایدر الکتریک

۴۱۰,۰۰۰ تومان

کلید RCCB(محافظ جان) 40 آمپر دو پل 30 میلی آمپرActi 9 قدرت قطع 6kA اشنایدر الکتریک

کلید RCCB(محافظ جان) 40 آمپر اشنایدر الکتریک

۴۱۰,۰۰۰ تومان